5 ÅRS GARANTI
Vi lämnar 5 års garanti som standard.

EKONOMI
Betalar sig själv på en säsong jämfört med en gasvärmare.

MILJÖ
Minimalt utsläpp av CO2. 1 gasvärmare = 150 värmelampor.

FÖRVARING
Skall inte flyttas och tar inte upp värdefull plats på terrassen.

Parasoll installation

Läs mer i broschyren : Ladda ner