Säkerhetsjalusier för verksamheter

Jalusi betyder användning, ett jalus hjälper dig att stänga och skydda samt förhindra att smuts kommer in i dina lokaler. Vi levererar två olika typer av jalusi, Rulljalusi och Rullgaller.

Markishuset Stockholm - Rulljalusier

Rulljalusier

Rulljalusier stänger, skärmar av och förhindra smuts att komma in i din lokal. Rulljalusi blir en allt vanligare komponent i ett medvetet säkerhetstänkande. Du bestämmer själv ifall dina rulljalusier ska ha god genomsikt eller inte, allt efter dina behov.

Rulljalusier fungerar som en tydligare avstängning eller avskärmning än ett galler, eftersom den inte går att tränga igenom med fingrar eller redskap. Rulljalusier består av bockade profiler av antingen galvaniserat stål eller aluminium, som rullas upp på stålvals och löper i styrskenor av stål eller aluminium med stabila infästningspunkter. Markishuset erbjuder ett antal olika rulljalusier, i aluminium .

Markishuset Stockholm - Rullgaller

Rullgaller

Rullgaller använder du när vill skydda dig eller din lokal mot inbrott och skadegörelse men samtidigt har behov av god genomsikt. Rullgaller passar som avskärmning i butiker, köpcentra, restauranger, bardiskar och i kiosker eller i andra sammanhang då du vill ha insyn utan att minska på säkerheten.

Rullgallren ger både ett visuellt tilltalande intryck samtidigt som effektivt skydd. Rullgaller kan  användas både inomhus och utomhus.

  • Mycket kraftigt inbrottsförebyggande skydd, för montering inom- och utomhus.
  • Ger god genomsikt och har luft- och ljusgenomsläpplighet.
  • Ger bra insyn så att butiksexponering är möjlig.

Boka kostnadsfritt platsbesök

Vi på Markishuset gör kostnadsfria platsbesök
för att kunna ta fram en offert efter möjligheter, behov och önskemål.

Vi räknar alltid utifrån varje kunds specifika behov och mått.

Våra utomhusprodukter

Våra utomhusprodukter är snygga, smarta och funktionella mot sol, värme och regn.

Se våra utomhusprodukter